Denktank Amateurtheater Limburg

Ruim 130 amateurtheatergezelschappen zijn er actief in Limburg, ze vormen daarmee een belangrijk onderdeel van de amateurkunsten. Om beter in te kunnen spelen op behoeften en vraagstukken die in deze sector leven, richten Stichting Toneelhuis Limburg (STL) en het Huis voor de Kunsten Limburg (HKL) de Denktank Amateurtheater op.


Toneelhuis Limburg, de provinciale koepelorganisatie voor amateurtoneel, constateert dat haar actuele ondersteuningsstructuur op dit moment niet toereikend is. Naar aanleiding hiervan zoekt het bestuur van Toneelhuis Limburg de samenwerking met het Huis voor de Kunsten Limburg. Het resultaat: de oprichting van een brede denktank met theaterpartners van binnen en buiten de provincie. Inmiddels hebben o.a. Toneelgroep Maastricht, VIA Zuid, Toneelacademie Maastricht, Open Doek en het Vista College hun medewerking reeds toegezegd.

Het doel van de denktank is om behoeften en vraagstukken die spelen in het amateurtheater op te pakken. Daarbij is het uitgangspunt om de succesvolle initiatieven te behouden en weer op te pakken of op te schalen (bijvoorbeeld de jureringen van amateurtheatervoorstellingen / de Aovend van ’t Muulke) en nieuwe (samenwerkings)initiatieven te ontwikkelen die inspelen op actuele vraagstukken binnen het amateurtheater. 
 

Vragen

De Denktank is nog in oprichting. Wil jij aanhaken of wil je meer informatie? Aarzel dan niet om te bellen met onze betrokken adviseur, Chantal Lambie-Boosten: 0475 399 293 | 06 14 72 09 54