Verenigingsondersteuning

Het culturele verenigingsleven heeft te maken met diverse uitdagingen, zoals de vergrijzing, moeite om nieuwe bestuursleden te vinden en minder inkomsten uit subsidies, contributies en sponsoring. Heb je een artistieke of bestuurlijke uitdaging als toneelvereniging? En ben je aangesloten bij Toneelhuis Limburg? Klop dan aan bij onze samenwerkingspartner Huis voor de Kunsten Limburg.

 

Sinds april 2019 kun je aanspraak maken op de stimuleringsregeling ‘Verenigingsondersteuning’ van het Huis voor de Kunsten Limburg. Toneelhuis Limburg en bonden in de muziekwereld kunnen gebruikmaken van deze ondersteuning. De stimuleringsregeling Verenigingsondersteuning maakt het mogelijk dat toneelverenigingen een financiële bijdrage kunnen ontvangen voor een coachingstraject. Het gaat dan om maximaal 50% van de coachingkosten met een maximum van €500 per traject (ook als meerdere verenigingen samen een traject volgen).

 

Hierbij kan het gaan om coaching op o.a. bestuurlijk, financieel of beleidsmatig vlak. Verenigingen die in aanmerking willen komen voor een financiële bijdrage, kunnen contact opnemen met het Huis voor de Kunsten Limburg. Na een intakegesprek volgt een schriftelijk advies dat de basis vormt voor de toekenning van een financiële bijdrage. De stimuleringsregeling loopt tot het subsidieplafond is bereikt.

 

Meer weten? Neem contact op met Chantal Lambie, adviseur theater van het Huis voor de Kunsten Limburg, via clambie@ hklimburg.nl of 0475 399 293.