Onze missie

Toneel inspireert! Toneel daagt je uit en prikkelt je creativiteit, inlevingsvermogen en laat je de verbinding aangaan met andere mensen. Het maakt niet uit of je graag op het podium staat en in de huid van een personage kruipt; regisseert; liever bezig bent
met techniek en kostuums of graag geniet als publiek.

 

Toneelhuis Limburg begeleidt, faciliteert en inspireert circa 150 aangesloten amateurtoneelverenigingen en toneelmakers met als doel hen zo optimaal mogelijk te ondersteunen bij hun cultuurparticipatie (amateurtoneel maken). Deze cultuurparticipatie draagt enerzijds bij aan hun persoonlijke ontwikkeling, creativiteitsontwikkeling en verbinding met mensen en hun omgeving en anderzijds aan de cultuurbeleving van de inwoners van de provincie Limburg.